کارگاه

استاد

زمان برگذاری

شهریه

زیور آلات رزین

آتوسا عادل

چهار شنبه
1397/9/14
ساعت:
14 الی 16


125,000
تومان
(وسایل‌رایگان)

ثبت‌نام


تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیمو

شقایق شفیعی

شنبه
1397/9/17
ساعت:
14 الی 18


195,000
تومان
(وسایل‌رایگان)

ثبت‌نام


گلدوزی

یاسمن جعفر آقایی

دو شنبه
1397/9/19
ساعت:
10 الی 16


170,000
تومان
(وسایل‌رایگان)

ثبت‌نام


نقاشی آبستره

مهشید کجوری

سه شنبه
1397/9/20
ساعت:
10 الی 13


120,000
تومان

ثبت‌نام


نقاشی پارچه

مهندس شیوا ابوالصدق

سه شنبه
1397/9/27
ساعت:
13 الی 16


100,000
تومان

ثبت‌نام


بافت سبد تریکو 1

زهرا مسعودی

چهار شنبه
1397/928
ساعت:
10:30 الی 15


100,000
تومان

ثبت‌نام


زیور آلات رزین

آتوسا عادل

چهار شنبه
1397/9/28
ساعت:
14 الی 16


125,000
تومان
(وسایل‌رایگان)

ثبت‌نام