کارگاه

استاد

زمان برگذاری

شهریه

بافت سبد تریکو 1

زهرا مسعودی

دوشنبه
1397/12/13
ساعت:
10:30 الی 15


100,000
تومان

ثبت‌نام


بافت سبد تریکو 1

زهرا مسعودی

پنجشنبه
1397/12/23
ساعت:
10:30 الی 15


100,000
تومان

ثبت‌نام


بافت سبد تریکو 1

زهرا مسعودی

دوشنبه
1397/12/27
ساعت:
10:30 الی 15


100,000
تومان

ثبت‌نام


ساخت کیف با الیاف کچه

ماندانا میرعشقی

دوشنبه
1397/12/6
ساعت:
14 الی 18


220,000
تومان
(وسایل‌رایگان)

ثبت‌نام


ساخت دستکش با الیاف کچه

ماندانا میرعشقی

دوشنبه
1397/12/13
ساعت:
14 الی 18


220,000
تومان
(وسایل‌رایگان)

ثبت‌نام


نقاشی پارچه

مهندس شیوا ابوالصدق

پنج شنبه
1397/12/9
ساعت:
10 الی 13


100,000
تومان

ثبت‌نام


نقاشی پارچه

مهندس شیوا ابوالصدق

دو شنبه
1397/12/13
ساعت:
16 الی 19


100,000
تومان

ثبت‌نام


نقاشی پارچه

مهندس شیوا ابوالصدق

دو شنبه
1397/12/20
ساعت:
10 الی 14


100,000
تومان

ثبت‌نام


نقاشی پارچه

مهندس شیوا ابوالصدق

دو یکشنبه
1397/12/26
ساعت:
10 الی 13


100,000
تومان

ثبت‌نام


تزئین کوکی و کاپ کیک با خمیر فوندانت

اسما عرفانیان

دو دوشنبه
1397/12/6
ساعت:
10 الی 14


330,000
تومان

ثبت‌نام


رزین حوض ماهی

آتوسا عادل

شنبه
1397/12/11
ساعت:
14 الی 18


180,000
تومان
(وسایل‌رایگان)

ثبت‌نام


رزین حوض ماهی

آتوسا عادل

شنبه
1397/12/25
ساعت:
14 الی 18


180,000
تومان
(وسایل‌رایگان)

ثبت‌نام


زیور آلات رزین

آتوسا عادل

چهار شنبه
1397/12/15
ساعت:
14 الی 16


125,000
تومان
(وسایل‌رایگان)

ثبت‌نام


تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیمو

شقایق شفیعی

شنبه
1397/12/8
ساعت:
14 الی 18


195,000
تومان
(وسایل‌رایگان)

ثبت‌نام


تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیمو

شقایق شفیعی

شنبه
1397/12/21
ساعت:
10 الی 14


195,000
تومان
(وسایل‌رایگان)

ثبت‌نام


تابلو آبستره

مهشید کجوری

سه شنبه
1397/12/5
ساعت:
16 الی 19


120,000
تومان

ثبت‌نام


تابلو آبستره

مهشید کجوری

سه شنبه
1397/12/18
ساعت:
15 الی 18


120,000
تومان

ثبت‌نام


گلدوزی

مهندس شکیلا ابوالصدق

دو شنبه
1397/12/30
ساعت:
10 الی 16


170,000
تومان
(وسایل‌رایگان)

ثبت‌نام