تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام

عروسک لولو

عروسک لولوحوریه زکیخانیشنبه 98/4/22 ساعت 13-10250,000 تومان با وسایلثبت‌نام

تابلو آبستره

تابلو آبسترهمهشید کجورییکشنبه 98/4/30 ساعت 10 - 13150,000ثبت‌نام

تابلو آبستره

تابلو آبسترهمهشید کجوریچهارشنبه 98/5/16 ساعت 10 - 13150,000ثبت‌نام

ساخت کیف با الیاف کچه

ساخت کیف با الیاف کچهماندانا میرعشقیچهارشنبه 98/5/9 ساعت 10 - 14220000تومانثبت‌نام

تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیمو

تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیموشقایق شفیعیچهار شنبه 98/4/26 ساعت 14-10230,000 تومان با وسایلثبت‌نام

نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقدوشنبه 98/4/31 ساعت 12:30 -15:30تومان 140,000ثبت‌نام

گلدوزی

گلدوزیمهندس شکیلا ابوالصدقیکشنبه 98/5/6 ساعت 10 - 16190,000 تومان با وسایلثبت‌نام

گلدوزی

گلدوزیمهندس شکیلا ابوالصدقیکشنبه 98/5/20 ساعت 10 - 16190,000 تومان با وسایلثبت‌نام

بافت سبد تریکو 1

بافت سبد تریکو 1زهرا مسعودیسه شنبه 98/5/1 ساعت 10:30 - 15140,000 تومانثبت‌نام

ساخت زیور آلات رزینی

ساخت زیور آلات رزینیآتوسا عادلچهارشنبه 98/5/2 ساعت 18-16160,000 تومان با وسایلثبت‌نام

ساخت زیور آلات رزینی

ساخت زیور آلات رزینیآتوسا عادلیکشنبه 98/5/13 ساعت 12-10160,000 تومان با وسایلثبت‌نام

نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 98/5/13 ساعت 10 - 13تومان 140,000ثبت‌نام

مکرومه بافی/p>

مکرومه بافیحدیث جلیل پور250,000 تومانثبت‌نام