تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام


تابلو آبستره بدون رزین

تابلو آبستره بدون رزینمهشید کجوری180,000 تومانثبت‌نام


کاموا غول پیکر

بافت کاموا غول پیکرپروین قادریپنج شنبه 99/04/19 ساعت 13-10150,000 تومانثبت‌نام


تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیمو

تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیموشقایق شفیعیشنبه 99/04/21 ساعت 18-14280,000 تومان با وسایلثبت‌نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدق شنبه 99/04/14 ساعت 18-15تومان 190,000ثبت‌نام


گلدوزی

گلدوزیمهندس شکیلا ابوالصدقشنیه 99/04/07 ساعت 13:30-18:30235,000 تومان با وسایلثبت‌نام


جواهردوزی

جواهردوزیمهشید محمدیانشنبه 99/04/21 ساعت 18-14250,000 تومان با وسایلثبت‌نام


شمع سازی

شمع سازییاسمن مستوریپنجشنبه 99/04/26 ساعت 13-10 235،000 تومان با وسایلثبت‌نام


بافت انگشتی

بافت انگشتیپروین قادریپنجشنبه 99/04/19 ساعت 14-10150,000 تومان ثبت‌نام


حوض ماهی رزین

حوض ماهی رزین280,000 تومان با وسایلثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینی210,000 تومان با وسایلثبت‌نام