استین گلاس

استين گلاس تکنيکي است دست ساز که از اتصال انواع شيشه هاي رنگی، تراشدار، بافت دار و طرحدار به يکديگر انجام مي شود. اين اتصال به وسيله فلزهاي مخصوصي به اسم لدکيم صورت مي گيرد که شيشه را به صورت يکپارچه به هم متصل مي کند. حرکت اين فلز در دل شيشه ها نقوشي را ايجاد مي نمايد که هنرمند در طراحي خود آن را ايجاد کرده است.

کاربرد استین گلاس

مدت زمان دوره آموزشی استین گلاس

دوره آموزشی استین گلاس 12 ساعت است که به صورت کاملا عملی در کارگاه آموزشگاه رنگدانه به شما آموزش داده می شود. دوره آموزشی استین گلاس پیش نیازی ندارد. آموزشگاه رنگدانه با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای این دوره را برگزار می کند و در پایان دوره آموزشی استین گلاس، مدرک معتبر سازمان فنی و حرفه ای بین المللی که قابل ترجمه است به شما هنرجوی عزیز اعطاء می گردد.

جزئیات دوره آموزشی استین گلاس

دوره آموزشی استین گلاس شامل 8 جلسه 1:30 ساعته است. کلاس ها به صورت نيمه خصوصى و حداكثر 5 الی ٦ نفر است، البته برای هنرجویان عزیز شهرستانی امکان برگزاری دوره ها به صورت خصوصی وجود دارد. این دوره آموزشی شامل آموزش انواع :

  • آموزش برش شیشه های رنگی با الماس طبق الگو
  • استفاده از مفتول های سربی
  • نحوه ساب زدن شیشه ها
  • رنگ آمیزی قلع
  • هویه کاری

نمونه کارهای هنر جویان استین گلاس

نمونه کارهای مدرس استین گلاس