تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام
بافت انگشتی با کاموا پافی آنلاینپروین قادرییکشنبه 99/08/06 ساعت 18-16140،000 تومانثبت‌نام
بافت غول پیکر آنلاینپروین قادریسه شنبه 99/08/06 ساعت 19-21130،000 تومانثبت‌نام
نقاشی رو پارچه آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقدوشنبه 99/08/05 ساعت 10-12140،000 تومانثبت‌نام
گلدوزی آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقجمعه 99/08/09 ساعت 11-13185،000 تومان با وسایلثبت‌نام
جواهردوزی آنلاینمهشید محمدیانشنبه 99/08/07 ساعت 10:30-13215،000 تومان همراه با پک وسایلثبت‌نام
نقاشی کلاژ آنلاینمیچکا عقیلیسه شنبه 99/08/06 ساعت 8-10450،000 تومانثبت‌نام
کلاژ دیجیتالمیچکا عقیلیاختیاری1000000تومان
کاشی شکسته آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه 99/08/08 ساعت 10-8450،000 تومانثبت‌نام
ویترای آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 99/08/11 ساعت 19-21450،000 تومانثبت‌نام
پتینه چوب آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقشنیه 99/08/10 ساعت 19-21450،000 تومانثبت‌نام
پتینه اجسام آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقشنیه 99/08/10 ساعت 19-21810،000 تومانثبت‌نام
پتینه چوب آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقچهارشنیه 99/08/07 ساعت 8-10450،000 تومانثبت‌نام
پتینه اجسام آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقچهارشنیه 99/08/07 ساعت 8-10810،000 تومانثبت‌نام
پتینه دیوار آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقجمعه 99/08/09 ساعت 8-10450،000 تومانثبت‌نام
تریکو بافی آنلاینپروین قادریپنجشنبه 99/08/08 ساعت 10:30-12:30300،000 تومانثبت‌نام
قلاب بافی آنلاینپروین قادریپنجشنبه 99/08/08 ساعت 15-13300،000 تومانثبت‌نام