تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام
بافت انگشتی با کاموا پافی آنلاینپروین قادریشنیه 99/04/14 ساعت 13-10130،000 تومانثبت‌نام
بافت غول پیکر آنلاینپروین قادریپنجشنبه 99/04/21 ساعت 12-10150،000 تومانثبت‌نام
نقاشی رو پارچه آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقشنبه 99/04/21 ساعت 14-15:30140،000 تومانثبت‌نام
گلدوزی آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقسه شنبه 99/04/17 ساعت 11-9185،000 تومان با وسایلثبت‌نام
جواهردوزی آنلاینمهشید محمدیاندوشنبه 99/04/16 ساعت 19:30-17215،000 تومان همراه با پک وسایلثبت‌نام
نقاشی کلاژ آنلاینمیچکا عقیلیشنبه 99/04/14 ساعت 19-17450،000 تومانثبت‌نام
کلاژ دیجیتالمیچکا عقیلی1000000تومان
کاشی شکسته آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقشنبه 99/04/14 ساعت 22-20450،000 تومانثبت‌نام
ویترای آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقدوشنبه 99/04/16 ساعت 11-9450،000 تومانثبت‌نام
پتینه چوب آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقسه شنیه 99/04/17 ساعت 19-17450،000 تومانثبت‌نام
پتینه دیوار آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقیکشنبه 99/04/15 ساعت 10-8450،000 تومانثبت‌نام
تریکو بافی آنلاینپروین قادریچهارشنبه 99/04/18 ساعت 13-11300،000 تومانثبت‌نام
قلاب بافی آنلاینپروین قادریچهارشنبه 99/04/18 ساعت 19-17300،000 تومانثبت‌نام