دوره

استاد

زمان برگزاری

شهریه

جعبه های پارچه ایی


حانیه نوری

سه شنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/24
ساعت:
10 الی 13
(6 جلسه 3 ساعته)


380,000
تومان

ثبت‌نام


عروسک روسی


حوریه زکیخانی

پنج شنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/19
ساعت:
12.30 الی 15.30
(4 جلسه 3 ساعته)


580,000
تومان
با وسایل

ثبت‌نام


انواع تیفانی، استین گلس و فیوز (معرق شیشه)


زهرا توتزاری

چهارشنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/25
ساعت:
12:30 الی 14
(6 الی 12 جلسه 1.30 ساعته)


650,000
الی 950000تومان

ثبت‌نام


انواع تیفانی، استین گلس و فیوز (معرق شیشه)


زهرا توتزاری

چهارشنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/25
ساعت:
10:30 الی 12
(6 الی 12 جلسه 1.30 ساعته)


650,000
الی 950000تومان

ثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم


زهرا توتزاری

چهارشنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/25
ساعت:
12:30 الی 14
(5 جلسه 1.30 ساعته)


600,000
تومان

ثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم


زهرا توتزاری

چهارشنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/25
ساعت:
10:30 الی 12
(5 جلسه 1.30 ساعته)


600,000
تومان

ثبت‌نام


قلاب بافی


زهرا مسعودی

شنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/28
ساعت:
10 الی 13
(5 جلسه 2 ساعته)


380,000
تومان

ثبت‌نام


بافت پاف و فرشینه با قلاب


زهرا مسعودی

سه شنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/24
ساعت:
12.30 الی 15.30
(2جلسه 3 ساعته)


230,000
تومان

ثبت‌نام


نقاشی برجسته


سحر حبیبی

چهارشنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/25
ساعت:
10 الی 13
(5 جلسه 3 ساعته)


450,000
تومان

ثبت‌نام


نقش برجسته


سحر حبیبی

چهارشنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/25
ساعت:
10 الی 14
(5 جلسه 4 ساعته)


750,000
تومان

ثبت‌نام


عروسک الیافی (کچه)


ماندانا میر عشقی

سه شنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/31
ساعت:
10 الی 13
(4 جلسه 3 ساعته)


380,000
تومان

ثبت‌نام


پتینه دیوار


مهندس شکیلا ابوالصدق

دوشنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/23
ساعت:
10 الی 12
(8 جلسه 2 ساعته)


550,000
تومان

ثبت‌نام


کاشی شکسته


مهندس شکیلا ابوالصدق

پنج شنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/26
ساعت:
13.30 الی 15.30
(8 جلسه 2 ساعته)


450,000
تومان

ثبت‌نام


ویترای پتینه


مهندس شیوا ابوالصدق

سه شنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/24
ساعت:
10 الی 12
(8 جلسه 2 ساعته)


450,000
تومان

ثبت‌نام


پتینه اجسام


مهندس شیوا ابوالصدق

یکشنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/22
ساعت:
16 الی 18
(8 جلسه 2 ساعته)


550,000
تومان

ثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)


میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدق

سه شنبه ها
ساعت:
16 الی 18
(12 جلسه 3 ساعته) - 3 ماه


795,000
تومان

ثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)


میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدق

شنبه ها
ساعت:
10 الی 13
(12 جلسه 3 ساعته) - 3 ماه


795,000
تومان

ثبت‌نام


نقاشی کلاژ


میچکا عقیلی

یکشنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/29
ساعت:
10 الی 13
(6 جلسه 3 ساعته)


450,000
تومان

ثبت‌نام


ساخت زیور آلات برنجی و مسی


نونا الهیان

سه شنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/24
ساعت:
13:30 الی 15:30
(5 جلسه 2 ساعته)


700,000
تومان

ثبت‌نام


پاپیه ماشه


مهشاد محمدخانی

سه شنبه ها
تاریخ شروع:
1398/2/24
ساعت:
16 الی 19
(4 جلسه 3 ساعته)


500,000
تومان

ثبت‌نام