تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعمدت دورهشهریهثبت نام

زیورالات مسی برنجی

زیورالات مسی برنجینونا الهیانسه شنبه 98/4/25 ساعت 12:30 - 14:30 5 جلسه 2 ساعته700,000 تومانثبت‌نام

نقش بر جسته

نقش بر جستهسحر حبیبیسه شنبه 98/4/25 ساعت 14-10 5 جلسه 4 ساعته750,000 تومانثبت‌نام

تپستری

تپستریحدیث جلیلی پوردوشنبه 98/4/3 ساعت 15-10 2 جلسه 5 ساعته350,000 تومانثبت‌نام

پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدقدوشنبه 98/4/31 ساعت 12-10 8 جلسه 2 ساعته550,000 تومانثبت‌نام

پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 98/5/6 ساعت 19-17 8 جلسه 2 ساعته550,000 تومانثبت‌نام

قلاب بافی

قلاب بافیزهرا مسعودیچهارشنبه 98/4/26 ساعت 13-10 5 جلسه 3 ساعته380,000 تومانثبت‌نام

پتینه دیوار

پتینه دیوارمهندس شکیلا ابوالصدقدوشنبه 98/4/24 ساعت 12:30-14:308 جلسه 2 ساعته550,000 تومانثبت‌نام

نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلیشنبه 98/4/22 ساعت 15-187 جلسه 3 ساعته500,000 تومانثبت‌نام

عروسک کچه

عروسک کچهماندانا میر عشقیچهار شنبه 98/5/9 ساعت 16 - 194 جلسه 3 ساعته380,000 تومانثبت‌نام

جعبه های پارچه ای

جعبه های پارچه ایحانیه نورییکشنبه 98/4/23 ساعت 15 - 18 (6 جلسه 3 ساعته)6 جلسه 3 ساعته380,000 تومانثبت‌نام

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 13:30 - 16:3012 جلسه 3 ساعته795,000 تومانثبت‌نام

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقسه شنبه ها ساعت 16 - 1812 جلسه 3 ساعته795,000 تومانثبت‌نام

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقشنبه ها ساعت 10 - 1312 جلسه 3 ساعته795,000 تومانثبت‌نام

پاپیه ماشه

پاپیه ماشهمهشاد محمدخانیچهارشنبه 98/5/9 ساعت 15 - 184 جلسه 3 ساعته500,000 تومانثبت‌نام

نقاشی برجسته

نقاشی برجستهسحر حبیبیسه شنبه 98/4/25 ساعت 16 - 195 جلسه 3 ساعته450,000 تومانثبت‌نام

ویترای

ویترایمهندس شیوا ابوالصدقدوشنبه 98/4/31 ساعت 17 - 198 جلسه 2 ساعته450,000 تومانثبت‌نام

انواع تیفانی، استین گلس و فیوز (معرق شیشه)

انواع تیفانی، استین گلس و فیوز (معرق شیشه)زهرا توتزاریچهارشنبه 98/4/19 ساعت 12:30 - 146 الی 12 جلسه 1:30 ساعته (بسته به انتخاب نوع دوره)650,000 الی 950000تومانثبت‌نام

ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریومزهرا توتزاریچهارشنبه 98/4/19 ساعت 12:30 - 145 جلسه 1:30 ساعتهتومان 600,000ثبت‌نام

ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریومزهرا توتزاریچهارشنبه 98/4/19 ساعت 10 - 11.305 جلسه 1:30 ساعته600,000 تومانثبت‌نام

انواع تیفانی، استین گلس و فیوز (معرق شیشه)

انواع تیفانی، استین گلس و فیوز (معرق شیشه)زهرا توتزاریچهارشنبه 98/4/19 ساعت 10 - 11.306 الی 12 جلسه 1:30 ساعته (بسته به انتخاب نوع دوره)650,000 الی 950000تومانثبت‌نام

کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقدوشنبه 98/4/24 ساعت 10 - 128 جلسه 2 ساعته450,000 تومان با وسایلثبت‌نام

کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقدوشنبه 98/4/24 ساعت 17 - 198 جلسه 2 ساعته450,000 تومان با وسایلثبت‌نام

عروسک روسی مقدماتی

عروسک روسی مقدماتیحوریه زکیخانییکشنبه 98/5/6 ساعت 19-164 جلسه 3 ساعته580,000 تومان با وسایلثبت‌نام