تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعمدت دورهشهریهثبت نام


زیورالات مسی برنجی

زیورالات مسی برنجیفهیمه روعانیچهارشنبه 99/04/11 ساعت 13-155 جلسه 2 ساعته950,000 تومانثبت‌نام


نقش بر جسته

نقش برجسته5 جلسه 4 ساعته900,000 تومانثبت‌نام


پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدقیکشنیه 99/04/15 ساعت 18-1610 جلسه 2 ساعته840،000تومانثبت‌نام


قلاب بافی

قلاب بافیپروین قادریسه شنبه 99/04/17 ساعت 16:30-13:305 جلسه 3 ساعته400،000 تومانثبت‌نامسبد تریکو

سبد تریکوپروین قادریسه شنبه 99/04/17 ساعت 16:30-13:304 جلسه 3 ساعته360،000 تومانثبت‌نام


پتینه دیوار

پتینه دیوارمهندس شکیلا ابوالصدقسه شنبه 99/04/10 ساعت 19-178 جلسه 2 ساعته660،000 تومانثبت‌نام


نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلیچهارشنبه 99/04/11 ساعت 13-107 جلسه 3 ساعته600،000 تومانثبت‌نام


عروسک کچه

عروسک کچهماندانا میر عشقیدوشنبه 99/04/16 ساعت 13-104 جلسه 3 ساعته480،000 تومانثبت‌نام


عروسک حیوان کچه

عروسک حیوان کچهماندانا میر عشقیدوشنبه 99/04/16 ساعت 13-104 جلسه 3 ساعته540،000 تومانثبت‌نام


ساخت کیف

ساخت کیف،کلاه و دستکشماندانا میر عشقیدوشنبه 99/04/16 ساعت 13-104 جلسه 3 ساعته540،000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 13:30 - 16:3012 جلسه 3 ساعته955،000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقسه شنبه ها ساعت 16 - 1812 جلسه 3 ساعته955،000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقشنبه ها ساعت 10 - 1312 جلسه 3 ساعته955،000 تومانثبت‌نام


پاپیه ماشه

پاپیه ماشهمهشاد محمدخانیسه شنبه 99/04/17 ساعت 13-104 جلسه 3 ساعته600،000 تومانثبت‌نام


نقاشی برجسته

نقاشی برجستهفتانه اسماعیلی5 جلسه 3 ساعته540،000 تومانثبت‌نام


ویترای

ویترایمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 99/04/15 ساعت 15:30-13:3010 جلسه 2 ساعته680،000 تومانثبت‌نام


تیفانی تخت

تیفانی تخت زهرا توتزاریچهارشنبه 99/04/11 ساعت 16-14 و 18-166 جلسه 2 ساعته900،000 تومانثبت‌نام


تیفانی حجم

تیفانی حجم زهرا توتزاریچهارشنبه 99/04/11 ساعت 16-14 و 18-169 جلسه 2 ساعته1،200،000تومانثبت‌نام


استند گلس

استند گلسزهرا توتزاریچهارشنبه 99/04/11 ساعت 16-14 و 18-166 جلسه 2 ساعته 1،100،000 تومانثبت‌نام


فیوزینگ

فیوزینگ (همجوشی شیشه)زهرا توتزاریچهارشنبه 99/04/11 ساعت 16-14 یا 18-165 جلسه 2 ساعته 770،000 تومانثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریوم و باکسزهرا توتزاریچهارشنبه 99/04/11 ساعت 16-14 و 18-166 جلسه 2 ساعته950،000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقدوشنبه 99/04/09 ساعت 19-1710 جلسه 2 ساعته680،000 تومانثبت‌نام

عروسک روسی مقدماتی

عروسک روسی و لولوحوریه زکیخانیچهارشنبه 99/04/11 ساعت 13-104 جلسه 3 ساعته700،000 تومان با پک وسایلثبت‌نام