تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعمدت دورهشهریهثبت نام


زیورالات مسی برنجی

زیورالات مسی برنجینونا الهیاندوشنبه 98/7/1 ساعت 13:30-15:305 جلسه 2 ساعته850,000 تومانثبت‌نام


نقش بر جسته

نقش برجستهسحر حبیبیسه شنبه 98/7/2 19-155 جلسه 4 ساعته750,000 تومانثبت‌نام


پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدقشنبه 98/6/30 ساعت 18-168 جلسه 2 ساعته550,000 تومانثبت‌نام


پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 98/7/7 ساعت 16-148 جلسه 2 ساعته550,000 تومانثبت‌نام


قلاب بافی

قلاب بافیپروین قادریپنجشنبه 98/7/4 ساعت 13:30-16:305 جلسه 3 ساعته380,000 تومانثبت‌نامسبد تریکو

سبد تریکوپروین قادریسه شنبه 98/7/2 ساعت 13-10 4 جلسه 3 ساعته300,000 تومانثبت‌نام


پتینه دیوار

پتینه دیوارمهندس شکیلا ابوالصدقچهارشنبه 98/7/3 ساعت 10-128 جلسه 2 ساعته550,000 تومانثبت‌نام


نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلیدوشنبه 98/7/15 ساعت 13-107 جلسه 3 ساعته500,000 تومانثبت‌نام


عروسک کچه

عروسک کچهماندانا میر عشقییکشنبه 98/7/14 ساعت 19-164 جلسه 3 ساعته380,000 تومانثبت‌نام

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 13:30 - 16:3012 جلسه 3 ساعته795,000 تومانثبت‌نام

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقسه شنبه ها ساعت 16 - 1812 جلسه 3 ساعته795,000 تومانثبت‌نام

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقشنبه ها ساعت 10 - 1312 جلسه 3 ساعته795,000 تومانثبت‌نام


پاپیه ماشه

پاپیه ماشهمهشاد محمدخانیسه شنبه 98/7/2 ساعت 10- 134 جلسه 3 ساعته500,000 تومانثبت‌نام

نقاشی برجسته

نقاشی برجستهفتانه اسماعیلییکشنبه 98/7/7 ساعت 16 - 195 جلسه 3 ساعته450,000 تومانثبت‌نام


ویترای

ویترایمهندس شیوا ابوالصدقپنجشنبه 98/6/28 ساعت 10- 128 جلسه 2 ساعته450,000 تومانثبت‌نام


انواع تیفانی، استین گلس و فیوز (معرق شیشه)

انواع تیفانی، استین گلس و فیوز (معرق شیشه)زهرا توتزاریچهارشنبه 98/7/3 ساعت 13:30-156 الی 12 جلسه 1:30 ساعته (بسته به انتخاب نوع دوره)650,000 الی 950000تومانثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریوم و باکسزهرا توتزاریچهارشنبه 98/7/3 ساعت 13:30-158جلسه 1:30 ساعتهتومان 850,000ثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریوم و باکسزهرا توتزاریچهارشنبه 98/7/3 ساعت 16:30-188جلسه 1:30 ساعته850,000 تومانثبت‌نام


انواع تیفانی، استین گلس و فیوز (معرق شیشه)

انواع تیفانی، استین گلس و فیوز (معرق شیشه)زهرا توتزاریچهارشنبه 98/7/3 ساعت 16:30-186 الی 12 جلسه 1:30 ساعته (بسته به انتخاب نوع دوره)650,000 الی 950000تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقدوشنبه 98/7/1 ساعت 17- 198 جلسه 2 ساعته450,000 تومان با وسایلثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقیکشنبه 98/7/28 ساعت 10 - 128 جلسه 2 ساعته450,000 تومان با وسایلثبت‌نام

قالی بافی

قالی بافیزینب سادات موسوییکشنبه 98/7/1 ساعت 10 - 128 جلسه 2 ساعته550,000 تومان با وسایلثبت‌نام

عروسک روسی مقدماتی

عروسک روسی مقدماتیحوریه زکیخانیدوشنبه 98/6/14 19-164 جلسه 3 ساعته580,000 تومان با وسایلثبت‌نام