بافت انگشتی با کاموای پفی

کاربرد بافت انگشتی

  • پتو
  • شال مبل
  • کوسن
  • شال کردن 

مدت زمان کارگاه آنلاین بافت انگشتی

کارگاه آموزشی  آنلاین بافت انگشتی 2 ساعت است که به صورت لایو در اینستاگرام  آموزشگاه رنگدانه به شما آموزش داده می شود. کارگاه آموزشی بافت انگشتی پیش نیازی ندارد. آموزشگاه رنگدانه با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای این دوره را برگزار می کند .

جزئیات کارگاه آموزشی آنلاین  بافت انگشتی

کارگاه آموزشی بافت انگشتی، شامل 1 جلسه 2 ساعته است. . این دوره آموزشی شامل آموزش انواع :

  • بدون نیاز به قلاب و میل تنها با انگشتان دست بافت انجام میشود.
  • بافت ساده، بافت زیر ، بافت رو، مدل کشباف، مدل مارپیچ، مدل ضربدری، مدل پیچ،
  • با تکنیک های سرانداختن و کور کردن
  • دورنگ بافی و کوسن بافی

گالری تصاویر