تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام
بافت انگشتی با کاموا پافی آنلاینپروین قادریشنبه 1400/11/09 ساعت 20-18180،000 تومانثبت‌نام
بافت غول پیکر آنلاینپروین قادریپنجشنبه 1400/11/07 ساعت 13-15180،000 تومانثبت‌نام
نقاشی رو پارچه آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقجمعه 1400/11/01 ساعت 10-12180،000 تومانثبت‌نام
دوره گلدوزی آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه 1400/11/07 ساعت 17-19440،000 تومان +80 وسایلثبت‌نام
جواهردوزی آنلاینمهشید محمدیانسه شنبه 1400/11/12 ساعت 17-19:30290،000 تومان همراه با پک وسایلثبت‌نام
نقاشی کلاژ آنلاینمیچکا عقیلییکشنبه 1400/11/10 ساعت 10-12700.000تومانثبت‌نام
کاشی شکسته آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقجمعه ها از 1400/11/15 ساعت 8-10700.000 تومانثبت‌نام
ویترای آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه ها از 1400/11/10 ساعت 18-19700.000 تومانثبت‌نام
پتینه چوب آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقشنبه ها از 1400/11/09 ساعت 13-15700.000تومانثبت‌نام
پتینه اجسام آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقشنبه ها از 1400/11/09 ساعت 13-151.260.000تومانثبت‌نام
پتینه دیوار آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه ها از 1400/11/07 ساعت 10-8700.000تومانثبت‌نام
تریکو بافی آنلاینپروین قادریسه شنبه ها از 1400/11/12 ساعت 10-12400،000 تومانثبت‌نام
قلاب بافی آنلاینپروین قادریچهارشنبه ها از 1400/11/13 ساعت 10-12400،000 تومانثبت‌نام