تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام
بافت انگشتی با کاموا پافی آنلاینپروین قادریشنبه 1400/04/16 ساعت 18-19180،000 تومانثبت‌نام
بافت غول پیکر آنلاینپروین قادریچهارشنبه 1400/04/16 ساعت 17-19180،000 تومانثبت‌نام
نقاشی رو پارچه آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقشنبه 1400/04/19 ساعت 10-12180،000 تومانثبت‌نام
دوره گلدوزی آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه 1400/04/24 ساعت 10-12440،000 تومان +80 وسایلثبت‌نام
جواهردوزی آنلاینمهشید محمدیانچهارشنبه 1400/04/16 ساعت 10-12:30290،000 تومان همراه با پک وسایلثبت‌نام
نقاشی کلاژ آنلاینمیچکا عقیلیدوشنبه 1400/04/21 ساعت 10-12550،000 تومانثبت‌نام
کاشی شکسته آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقچهارشنبه 1400/03/26 ساعت 15-17550،000 تومانثبت‌نام
ویترای آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 1400/03/20 ساعت 15-17550،000 تومانثبت‌نام
پتینه چوب آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقیگشنبه 1400/04/20 ساعت 12-14550،000 تومانثبت‌نام
پتینه اجسام آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقیگشنبه 1400/04/20 ساعت 12-14990،000 تومانثبت‌نام
پتینه دیوار آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقسه شنبه 1400/04/22 ساعت 17-19550،000 تومانثبت‌نام
تریکو بافی آنلاینپروین قادریسه شنبه 1400/04/22 ساعت 10-12400،000 تومانثبت‌نام
قلاب بافی آنلاینپروین قادریسه شنبه 1400/04/22 ساعت 13-15400،000 تومانثبت‌نام